Διοίκηση Έργου - Project Management

Η προσέγγισή μας στη Διοίκηση ενός έργου είναι “end to end”, διατομεακή, διεπιστημονική και αφορά σε όλο τον κύκλο παραγωγής από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας (concept) έως και την τελική παράδοση (handover).

Τεχνικές και Ειδικές Μελέτες

Η τελική επιτυχία ενός έργου κρίνεται πολύ νωρίς και σε πολύ σημαντικό βαθμό από τη μελέτη του. Στη ReDePlan, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά κάθε μελετητικό ζήτημα και αντικείμενο.

Συμβουλευτική

Η στρατηγική οργάνωσης επενδύσεων είναι ζήτημα υψηλής πολυπλοκότητας και αυξημένων αναγκών εξειδίκευσης, ειδικότερα στο ελληνικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από δαιδαλώδεις θεσμικές παραμέτρους.

Υπηρεσίες Κυκλικής Οικονομίας & Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

Η κυκλική οικονομία καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση και μείωση της σπατάλης των πρώτων υλών είναι ορατή και επιβεβλημένη.

έργα – τομείς δραστηριότητας

Τα έργα δεν κρίνονται από τις προθέσεις των δημιουργών τους, αλλά από την αποτελεσματικότητά τους. Στη ReDePlan δίνουμε έμφαση από την πρώτη κιόλας φάση στην παραμικρή λεπτομέρεια, προκειμένου να παραδώσουμε όχι απλά ένα άρτιο, ολοκληρωμένο έργο, αλλά ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Περισσότερα