Το μέλλον των επενδύσεων των Οινοφύτων περνά μέσα από την πολεοδομική τους οργάνωση