Ανανέωση άδειας Λειτουργίας Re-Battery AE. Επέκταση της λειτουργίας του ΣΣΕΔ στη διαχείριση συσσωρευτών ηλεκτροκίνησης

Με ομόφωνες αποφάσεις του ΕΟΑΝ ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας και η επέκταση του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Re-Battery AE στη διαχείριση συσσωρευτών ηλεκτροκίνησης, για την περίοδο 2021-2026, χάρις και στην καθοριστική συμβολή της Re.De-Plan AE, ως Συμβούλου Στρατηγικής Ανάπτυξης, στην επιτυχημένη οκταετή λειτουργία του ΣΣΕΔ από την ίδρυση του.

Αυτή η επιτυχία προσθέτει στην εταιρία μας άλλο ένα σημαντικό εφόδιο επαγγελματικής εξειδίκευσης στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ίδρυση και λειτουργία ΣΣΕΔ και γενικότερα την υποστήριξη φορέων και επιχειρήσεων σε δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και κυκλικής οικονομίας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της Re-Battery.