Απλοποίηση αδειοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων

Η επίσπευση της διοικητικής διαδικασίας για την αδειοδότηση των επιχειρηματικών πάρκων και η μείωση του κόστους είναι πλέον επιβεβλημένες. Διαβάστε εδώ, στο ecopress.gr, την 5η ενότητα καλής νομοθέτησης για τα επιχειρηματικά πάρκα που υπογράφει ο Μανώλης Μπαλτάς, Πρόεδρος & ΔΣ της ReDePlan AE Consultants