Αρθρογραφία του Δ/ντα Συμβούλου της ReDePlan για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις Άτυπες Συγκεντρώσεις

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan AΕ Consultants κος Μανώλης Μπαλτάς, αρθρογραφεί ξανά για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις Άτυπες Συγκεντρώσεις στην Ναυτεμπορική 11/12/2017, αναδεικνύοντας προς αποφυγή το “σύνδρομο της Μάνδρας”.
Διαβάστε το αναλυτικό δημοσίευμα εδώ.