η εταιρεία

Σήμερα, στη ReDePlan -και έχοντας στο ενεργητικό μας σημαντικά, επιτυχημένα έργα συνεχίζουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Project Management....