Τύπος & ΜΜΕ

Για την επιβεβαίωση της ρήσης «Ουδέν κακόν αμιγές καλού» όλοι συμφωνούμε ότι η πρωτοφανής για τη χώρα μας οικονομική και κοινωνική κρίση, συνέβαλλε τουλάχιστον (εν μέρει) στην ουσιαστική αξιολόγηση και επιβράβευση των καλών παραγωγών, παρέχοντάς τους το δικαίωμα να επιβιώσουν, αν όχι να αναπτυχθούν, και...

Μια ξεχωριστή μέρα για την Re.De-Plan AE, έπειτα από χρόνια προσπαθειών. Η Re.De-Plan AE ως Τεχνικός Σύμβουλος, Μελετητής και Χρηματοδοτικός Σύμβουλος της "Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων ΑΕ", συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης φάσης του Project που αφορά στη "Μελέτη-Αδειοδότηση- Ωρίμανση και Χρηματοδότηση". Συνεχίζουμε με την...