υπηρεσίες

Κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, από τη στιγμή της ανάθεσης ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια για την υλοποίησή του. H διοίκηση ενός έργου δεν είναι απλή υπόθεση....

Η στρατηγική οργάνωσης επενδύσεων και διαμόρφωσης του οδικού χάρτη δράσεων που αφορούν στα θέματα ανάπτυξης είναι ζήτημα υψηλής πολυπλοκότητας και αυξημένων αναγκών εξειδίκευσης....