Μπαλτάς Εμμανουήλ

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

 

Η εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants αποτελεί πάνω από δέκα χρόνια τώρα την επιχειρηματική και επιχειρησιακή μονάδα μέσω της οποίας ο ίδιος προσωπικά, τα στελέχη και οι συνεργάτες μας επιδιώκουμε την υλοποίηση των επαγγελματικών στόχων και επιδιώξεων που εν πολλοίς ταυτίζονται με τους στόχους και τις επιθυμίες των πελατών μας και συμπυκνώνονται στο σύνθημα:

 

«Ποιότητα – Αποτελεσματικότητα – Καινοτομία – Οικονομία»

Πριν την Re.De-Plan AE προηγήθηκε μια μακρά, επίπονη και πλούσια σε εμπειρίες, επαγγελματική διαδρομή μέσω της ανάπτυξης ατομικών επιχειρήσεων, συλλογικών εταιρικών σχημάτων, κοινοπραξιών, συμπράξεων ή συνεργασιών, σ΄ όλο το φάσμα σχεδιασμού, επίβλεψης, κατασκευής, διοίκησης μικρών και μεγάλων Τεχνικών Έργων, μικρών και μεγάλων αναπτυξιακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή σύνθετων και πολύπαραμετρικών Τεχνικών και Οικονομικών Αντικειμένων.

Η διαχρονική, από το 1977 ενασχόληση με το επάγγελμα του Μηχανικού μας έδωσε τη δυνατότητα να περάσουμε μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, κοινωνικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που προσέδωσαν στην επαγγελματική μας υπόσταση ένα σημαντικό πλούτο γνώσεων και διεύρυναν τη δημιουργική μας σκέψη που πρέπει να αποτελεί τον κανόνα ζωής και εργασίας για κάθε επίπεδο της παραγωγικής πυραμίδας.

  • Η μελέτη, ο σχεδιασμός και κατασκευή 100 περίπου ιδιωτικών κτηριακών έργων,
  • Η κατασκευή 100 και πλέον Δημόσιων Έργων με την ιδιότητα του εργολήπτη Δημοσιών Έργων,
  • Η άσκηση ρόλων Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης & Οργάνωσης για την ανάπτυξη επενδύσεων Δημόσιας & Ιδιωτικής Οικονομίας,
  • Η άσκηση ρόλου Δημόσιου Λειτουργού υπό την ιδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής Ανάπτυξης Δημοσίων Επενδύσεων,

 

Απετέλεσαν στερεή επιστημονική και επαγγελματική δράση ώστε σήμερα η ReDePlan AE Consultants να καταγράφει επιτυχίες στο Πεδίο Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Επενδυτικών Σχεδίων.

Σήμερα, καταγράφουμε στο βιογραφικό μας εμπειρία στην μελέτη, επίβλεψη, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση σε 1500 και πλέον, μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα, ή μικρά και μεγάλα τεχνικά και οικονομικά αντικείμενα, από διάφορες θέσεις ευθύνης. Η επιτυχής άσκηση έργου και η ενεργός δραστηριοποίηση μας στο σύνθετο οικονομικό, θεσμικό και επενδυτικό περιβάλλον, μας κατατάσσει πλέον ως αναγνωρισμένο και επώνυμο μέλος της αγοράς των Εταιριών Project Management και Τεχνικού Συμβούλου.

Παράλληλα με την συνεχή ανοδική μας πορεία και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας δομών, η δραστηριότητα της εταιρίας εμπλουτίζεται διαρκώς με προσπάθειες έντονης κοινωνικής αναζήτησης σε παράλληλους δρόμους που στόχο έχουν την ευρύτερη προσωπική και κοινωνική μας ολοκλήρωση.
Η ReDePlan AE Consultants αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχήμα, στο οποίο όλοι εμείς που εργαζόμαστε για την ανάπτυξη της, προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει όλη αυτή τη συμπυκνωμένη γνώση που ο καθένας από μας, υπάλληλος ή συνεργάτης, έκτισε στον μεμονωμένο προσωπικό και επαγγελματικό του δρόμο.

  • Το πέρασμα μας και η συμβολή μας για την επίλυση κάθε μικρού ή μεγάλου προβλήματος με το οποίο «συναντηθήκαμε»,
  • Η θεωρία μας ότι οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν πολυπαραμετρική, πολυεπίπεδη και διεπιστημονική προσέγγιση στο χώρο της ανάπτυξης, της διοίκησης και του «επιχειρείν»,
  • Η γνώση μας να προσεγγίζουμε το κάθε πρόβλημα ολιστικά και να επιδιώκουμε τη λύση ή την αντιμετώπιση του στο «όλο περιβάλλον» του.
  • Και η επιθυμία μας ή η βεβαιότητα μας ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάθε πελάτη, χάριν του οποίου υπάρχουμε και ο οποίος μας εμπιστεύεται το πρόβλημα του,

μας οδήγησαν να οργανώσουμε και να «εκθέσουμε» ενώπιον σας μια εταιρία, τη ReDePlan AE Consultants, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο των υπηρεσιών και υπόσχεται Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Project Management και Τεχνικού Συμβούλου ενταγμένες ως προαπειτούμενο επιτυχίας κάθε Έργου σε συνθήκες πρωτοφανούς και Οικονομικής Κρίσης.

 

Με εκτίμηση,

Ο Αντ/δρος & Δ/νων Σύμβουλος

 

Μανώλης Ακ. Μπαλτάς

Πολιτικός Μηχανικός