Χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας

Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την κυκλική οικονομία; Υπάρχουν. Ο Μανώλης Μπαλτάς, Πρόεδρος της ReDePlan αρθρογραφεί στα Νέα και κατηγοριοποιεί τα εργαλεία και τα προγράμματα βάσει διακριτών κριτηρίων των επιχειρήσεων. Ποια είναι αυτά; Το μέγεθος της επιχείρησης, οι χωρικές και λειτουργικές συνθήκες εγκατάστασης, το σχέδιο συμμόρφωσης στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με όρους «cluster», κοινού συμφέροντος, οι δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής οικονομίας, αλλά και ο παραγωγικός κλάδος.

Διαβάστε το άρθρο στα ΝΕΑ εδώ