Επιχειρηματικά Πάρκα: Πολεοδόμηση με προστασία της ιδιοκτησίας

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διέπουν τους Φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων; Το νέο νομοθέτημα για τα πάρκα πρέπει να υιοθετήσει προτάσεις που θα καθιστούν τα Επιχειρηματικά Πάρκα βιώσιμες επενδύσεις που υλοποιούνται μεν για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αλλά ο ανταποδοτικός τους χαρακτήρας τις καθιστά ελκυστικές και για τους  Φορείς της Ιδιωτικής Οικονομίας.

Διαβάστε στο ECOPRESS το τρίτο μέρος της θεματικής ενότητας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα στη χώρα μας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ReDePlan αρθρογραφεί και παρουσιάζει όσα πρέπει να διέπουν τις Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. Δείτε εδώ