Η διατομεακή προσέγγιση μας για όλα τα αντικείμενα που αναλαμβάνουμε αποτελεί σταθερό πλεονέκτημα μας το οποίο δρα καταλυτικά για την διαρκή αναγνώριση της εταιρία ως αξιόπιστου Συμβούλου ΟΤΑ. Η εξειδίκευσή μας στους τομείς κατάρτισης, παρακολούθησης και επικαιροποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην υποστήριξη και συμβουλευτική των Μηχανισμών Υλοποίησης έργων, Τήρησης Χρονικού Προγραμματισμού και διαχείριση πηγών Χρηματοδότης έργων.

 

“Κύριο στοιχείο των υπηρεσιών μας αποτελεί η σταθερή συναξιολόγηση της τοπικής κοινωνικής περιβάλλουσας που επηρεάζει και επηρεάζεται τις Προγραμματικές και Επιχειρησιακές δράσεις ων ΟΤΑ.”