Η Εφοδιαστική Αλυσίδα στο προσκήνιο της ανάπτυξης

Διαβάστε εδώ το άρθρο του Σωκράτη Μπαλτά, Πρόεδρος της ReDePlan Consultants, στο περιοδικό LOGISTICS & MANAGEMENT