Η Re.De.Plan στους κορυφαίους της ελληνικής επιχειρηματικότητας για το 2017

Η ReDePlan A.E. αναδείχθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα το 2017, στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Πράσινης Ανάπτυξης. Η εκδήλωση «ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ 2017» πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κομμάτων, της πολιτείας, επιχειρηματικών φορέων και πλήθους επιχειρηματιών.
Το ΕΒΕΑ, το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας, με ζωή που υπερβαίνει τα 100 χρόνια, ιστορική παρακαταθήκη για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, διάλεξε τη Re.De-Plan AE Consultants, για να απονείμει ένα σπουδαίο βραβείο, το βραβείο «Περιβάλλοντος & Πράσινης Ανάπτυξης».
Για τη μεγάλη τιμή, να αναγνωριστεί η εταιρεία μας ως μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις για το 2017, όλοι εμείς στη Re.De-Plan AE Consultants, η διοίκηση, τα στελέχη, οι μάχιμοι μηχανικοί, οι συνεργάτες, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, την κριτική επιτροπή καθώς και όλα τα στελέχη του ΕΒΕΑ.
Στην αναγνώριση αυτή οδήγησε η σταθερή εταιρική επιδίωξη μας να αναδειχθεί η περιβαλλοντική διάσταση, σε όλες τις επιστημονικές και γενικότερα τις επαγγελματικές μας επιλογές, πάντα στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που καθορίζει όλες τις εταιρικές μας αποφάσεις.
Στη δουλειά μας, η περιβαλλοντική προστασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπτυξιακή χωροταξία.
Ηχηρό παράδειγμα η ενασχόληση μας με την προώθηση της ανάπτυξης οργανωμένων υποδοχέων για την επιχειρηματικότητα, δηλαδή τα Επιχειρηματικό Πάρκα.
Μέχρι και πρόσφατα, ο υφιστάμενος σκεπτικισμός, οδηγούσε στην πεποίθηση ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα είναι ωραία πράγματα αλλά για άλλη χώρα. Ευτυχώς, σιγά σιγά, με επιμονή και πολύ δουλειά, με την υποστήριξη των Φορέων της Επιχειρηματικότητας, της ΚΕΕ, τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και τα logistics, δείχνουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη και να ακούν, τώρα πια, ευχάριστα αυτές τις απόψεις.
Πλέον, γίνεται συνείδηση ότι το τέλος του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χάους και η λειτουργία των επιχειρήσεων σε οργανωμένους υποδοχείς, εκτός από δείγμα πολιτισμού, είναι ισχυρό εφόδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους. Είναι ο δρόμος που προτρέπει και επιτρέπει την ανάπτυξη συλλογικών δομών και υποδομών των επιχειρήσεων για την κοινή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη συμπαραγωγή, την επαναχρησιμοποίηση υδατικών πόρων, την ανακύκλωση, την εναλλακτική διαχείριση.
Είναι ένας δρόμος που ευνοεί και υποστηρίζει την κυκλική οικονομία.
Αυτό το βραβείο απέδειξε ότι τα έργα μας και οι ιδέες μας συμβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία και στην πράσινη ανάπτυξη, δεσμεύοντας μας να εργαστούμε ακόμη περισσότερο για την διεύρυνση της αποδοχής αυτών των ιδεών στα έργα μας, στους θεσμούς που υποστηρίζουμε, στις επιχειρήσεις που συμβουλεύουμε για την ανάπτυξη τους.
Βλ. Αποσπάσματα από ΜΜΕ: Link1 , Link2 , Link3