Η SARMED είναι η 1η μεγάλη εταιρεία 3PL που αδειοδοτήθηκε με την υποστήριξη της ReDePlan

Με τη συνδρομή της Redeplan Consultants, η  SARMED αποτελεί την πρώτη εταιρία 3PL στην Ελλάδα που διαθέτει πλέον Άδεια Λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεών της στη Μάνδρα Αττικής, στις θέσεις Τρύπιο Λιθάρι και Σφαγεία ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τα Logistics.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των υποδομών της εφοδιαστικής, επιβάλλει σειρά απαιτήσεων για τη νομιμότητα των υποδομών, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις διαδικασίες λειτουργίας, την ασφάλεια, κ.λπ., εναρμονίζοντας τα ελληνικά logistics με τις προκλήσεις των διεθνών αγορών για αδειοδοτημένες υποδομές, με λειτουργίες και διαδικασίες που συμβάλουν ή και εξασφαλίζουν το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μάθετε περισσότερα εδώ