Κων/νος Μίχαλος: «Τα Επιχειρηματικά Πάρκα είναι η λύση στα προβλήματα χωροθέτησης & αδειοδότησης των επιχειρήσεων»

Με παρέμβαση και αρθρογραφία στα ΜΜΕ, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κων/νος Μίχαλος, αναδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό και δυναμικό τρόπο, την ανάγκη ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην ελληνική επικράτεια, προσδίδοντας σε αυτό την αποτελεσματική, αν όχι τη μοναδική, λύση στα προβλήματα χωροθέτησης & αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Η ReDePlan AE είναι περήφανη για τη συνδρομή της, στην διατύπωση πολιτικών της ΚΕΕ σχετικά με την οργάνωση και πολεοδόμηση των περιοχών υποδοχής των επιχειρήσεων με προτεραιότητα τις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, όπως εξάλλου υποστηρίζει ο Πρόεδρος της ΚΕΕ.
Περισσότερα εδώ >> >>