Με την παρουσίαση της ReDePlan ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων 2018 – 2040

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική 2018 – 2040 εκπονήθηκε από τη ReDePlan Consultants και παρουσιάστηκε σε ημερίδα της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ συγκεντρώνοντας εξαιρετικά σχόλια από τους εμπλεκομένους και την αγορά.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΚΕΕ αποτελεί ένα στιβαρό και ολοκληρωμένο τεχνικό, οικονομικό και χρονικό Πρόγραμμα Υλοποίησης, με σαφή υπόδειξη 88 περιοχών στην Ελληνική Επικράτεια που αναγνωρίζονται ως περιοχές προς ανάπτυξη 55 Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης σε ισάριθμες περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων και σε 33 Επιχειρηματικά Πάρκα σε αδόμητες εκτάσεις. Σύμφωνα με τη Μελέτη, το προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ένωσης, προεκτιμάται με προϋπολογισμό 730 εκ. € και μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι το 2040 εάν υπάρξει αποφασιστικό πολιτικό σχέδιο και συγχρηματοδότηση (δημόσια δαπάνη) ύψους 12 εκ. € το χρόνο μόνο.

Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040», πρόκειται να κατατεθεί στην Κυβέρνηση τις αμέσως προσεχείς ημέρες, συνοδευόμενο από το αναλυτικό τεύχος της έρευνας – μελέτης της ReDePlan Consultants, που τεκμηριώνει τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του.

Εκτενέστερη αναφορά στις παρεμβάσεις και το διάλογο που αναπτύχθηκε στην Ημερίδα μπορείτε να δείτε εδώ