Με την υποστήριξη της Re.De-Plan AE η Ο.Φ.Α.Ε. διεκδικεί χρηματοδοτικά κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των Ελληνικών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης

Ένας νέος κύκλος συνεργασίας άνοιξε για την ReDePlan A.E. μέσω της παροχής υπηρεσιών προς την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.) προκειμένου να προαχθούν οι σκοποί της Ομοσπονδίας και οι επιχειρηματικές επιδιώξεις των μελών της.
Το πρώτο βήμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της αναφερόμενης συνεργασίας είναι η συνδρομή της REDEPLAN AE προς την Ομοσπονδία για τη διατύπωση και την τεκμηρίωση τεχνικής πρότασης αναζήτησης χρηματοδοτικών κινήτρων για την ανανέωση του στόλου των Ελληνικών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης από το ΕΠΑνΕΚ.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.