Μιχάλης Σάλλας: Παράδειγμα αναπτυξιακής στρατηγικής το Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’ στα Χανιά

Ο κος. Μιχάλης Σάλλας, από τις πρώτες ημέρες ενεργοποίησής του ως Στρατηγικού Επενδύτη στη Παγκρήτια Τράπεζα, έθεσε ως στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και την τράπεζα, μέσα από την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού, ορίζοντας ως σχετικό παράδειγμα αναπτυξιακής στρατηγικής το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Τύπου Β΄ .

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ και εδώ.