Να καταργηθούν τα Δημοτικά Τέλη και άλλες διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, προτείνει ο Κων/νος Μίχαλος στον Σ. Πιτσιόρλα, λόγω αρμοδιότητας

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης από τον κ. Σ. Πιτσιόρλα, ο Κων/νος Μίχαλος υπέβαλε αναλυτικό υπόμνημα προτάσεων και θέσεων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Ν.3982/2011 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, επικαιροποιώντας ανάλογες θεσμικές πρωτοβουλίας που έχουν αναληφθεί πολλάκις από την ΚΕΕ (βλ. εδώ).
Η κατάργηση των δημοτικών τελών στα Πάρκα και τις Άτυπες Συγκεντρώσεις, η εναρμόνιση της νομοθεσίας των Επιχειρηματικών Πάρκων για τις επιχειρήσεις logistics, η δυνατότητα κατάθεσης φακέλου έγκρισης επένδυσης ΕΠ από φορείς «ΑΕ υπό σύσταση» και δυνατότητα εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης στην Αττική αποτελούν τα κυριότερα θέματα – προτάσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας που εισηγείται η Ένωση στον αρμόδιο Υπουργό.
H ReDePlan ΑΕ, από την θέση του Τεχνικού Συμβούλου της ΚΕΕ, εκφράζει την ικανοποίηση της, καθώς κόποι και προσπάθειες ετών για την οργάνωση και πολεοδόμηση των επιχειρηματικών περιοχών βρίσκουν την αμέριστη υποστήριξη του Προέδρου και της Ένωσης (ΚΕΕ), που πάντοτε υιοθετούν θεσμικές και νομοθετικές τομές και προτάσεις για την επιχειρηματική χωροθεσία, μέρος των οποίων είναι και οι προαναφερόμενες.