Νέα έρευνα για τα επιχειρηματικά πάρκα από τη ReDePlan για τη διαΝΕΟσις

Η αξία των επιχειρηματικών πάρκων ως “εργαλείων ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας” αποτέλεσε αντικείμενο της νέας έρευνας που εκπόνησε η ερευνητική ομάδα της εταιρείας μας, με την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια της Αθηνάς Γιαννακού, καθηγήτριας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, για τη “διαΝΕΟσις“, γεγονός που αποτελεί για τη ReDePlan μεγάλη αναγνώριση των προσπαθειών όλων αυτών των ετών αναφορικά με τη χωροταξική διευθέτηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Η έρευνα ανατρέχει στο ιστορικό των ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης στην Ελλάδα, αλλά και σχολιάζει εκτενώς απόπειρες του παρελθόντος να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα, ή, όπως ευρύτερα ονομάζονται, “οργανωμένοι υποδοχείς”, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους παράγοντες που συνδέονται με τη σημερινή κατάσταση.

Επίσης, αναδεικνύει τη χρησιμότητα ενός “Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικότητας” και μάλιστα, μέσω αυτής προτείνεται συγκεκριμένη πρόταση ενός τέτοιου Σχεδίου καθώς και επιχειρείται η ποσοτική εκτίμηση του αντίκτυπου που αυτό θα είχε στην οικονομία.

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη της αξίας της οργανωμένης χωροθέτησης των επιχειρήσεων (της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας κυρίως) και η διατύπωση προτάσεων για την κατάλληλη θεσμοθέτησή της. Βασικό συμπέρασμά της είναι ότι ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τις χρήσεις γης και τα Επιχειρηματικά Πάρκα σε συνδυασμό με την ισχυρή πολιτική βούληση και τη διασφάλιση πόρων και κινήτρων, στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής επιχειρηματικής χωροθεσίας, μέρος του οποίου είναι και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, συμβάλλουν αποφασιστικά στο να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες και να εκπληρωθούν επαρκείς προϋποθέσεις προώθησης της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας, που με τη σειρά τους προάγουν και διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση Εθνικού Σχεδίου Δράσης που εισηγείται η μελέτη περιλαμβάνει μέτρα, δράσεις και ενέργειες που αποσκοπούν σε συγκεκριμένο χωρικό-οικονομικό-χρονικό προσδιορισμό υποδοχέων Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) και Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ) που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, σε βάθος εικοσαετίας.

Ευχαριστουμε θερμά όλη την ομάδα που εργάστηκε πάνω σε αυτή την έρευνα, τους κ.κ. Μανώλη Μπαλτά, Σοφία Πετούση, Νικόλαο Μιχόπουλο, Σωκράτη Μπαλτά, Κωνσταντίνο Λιάντζα, Βαγγέλη Αγγελή, Δημοσθένη Έππα, Κωνσταντίνα Σαλάτα και Αθηνά Γιαννάκου.

Δείτε την αναλυτική έρευνα εδώ: EPIXEIRHMATIKA PARKA REDEPLAN X DIANEOSIS

Δείτε τη σύνοψη της έρευνας εδώ: EPIXEIRHMATIKA PARKA REDEPLAN X DIANEOSIS SYNOPSIS

#Επιχειρηματικά Πάρκα