νέα

Τρεις ουσιαστικές και συγκεκριμένες δράσεις, συνοδευόμενές από αντίστοιχες καλές πρακτικές και καλά παραδείγματα συμβολής στην κυκλική οικονομία της χώρα μας, που αποτελούν κορυφαίες...

Oι ιδέες, ο σχεδιασμός και οι προτάσεις που κατατέθηκαν σε ένα άψογο οργανωτικά συνέδριο επιχειρηματικού προβληματισμού για τη στρατηγική που πρέπει να αναπτυχθεί...

Με θέμα: «Η ανθεκτικότητα υποδομών και περιοχών, σήμερα και αύριο: προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες, για τον πράσινο μετασχηματισμό», πραγματοποιήθηκε το 3ο συνέδριο του...

Η αξία των επιχειρηματικών πάρκων ως "εργαλείων ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας" αποτέλεσε αντικείμενο της νέας έρευνας που εκπόνησε η ερευνητική ομάδα της εταιρείας...