Νέο Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών – Υπο-ταμείο Επιχειρηματικών Πάρκων

Προωθείται από το Υπουργείο Οικονομίας η δημιουργία νέου επενδυτικού Ταμείου  Υποδομών κατά τα πρότυπα Jessica, συνολικού ύψους 400.000.000 €.  Παράλληλα, θα οριστούν θεματικά υπο-ταμεία όπως Τουρισμού, Ενέργειας κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται ξεχωριστό υπο-ταμείο Επιχειρηματικών Πάρκων, αποκλειστικά υπεύθυνο για την χρηματοδότηση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, μια πρόταση που η Re.De-Plan AE έχει στηρίξει, προτείνει και προωθήσει πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια σε  όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις της.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την ανάπτυξη του νέου ταμείου εδώ.