Ο Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος της REDEPLAN μίλησε στην Καθημερινή για τα έργα εκσυγχρονισμού στα Επιχειρηματικά Πάρκα

“Απαιτείται η δημιουργία και υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων βιομηχανίας και εφοδιαστικής που θα προσδιορίζει τις οργανωμένες και πολεοδομημένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Θα λαμβάνει υπόψη τις άτυπες συγκεντρώσεις μείζοντος προτεραιότητας οι οποίες μέσω και εθνικής συγχρηματοδίτησης θα είναι δυνατόν να εξυγιανθούν”.

Ο Μανώλης Μπαλτάς, Διευθύνων Σύμβουλος της REDEPLAN μίλησε στον γνωστό δημοσιογράφο Δημήτρη Δελεβέγκο και την Καθημερινή (11/11/2020), για τα έργα εκσυγχρονισμού στα επιχειρηματικά πάρκα.

Δείτε το άρθρο εδώ