Ο Σωκράτης Μπαλτάς στη Ναυτεμπορική: Η ώρα των έργων για τα επιχειρηματικά πάρκα

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η ιδέα των Επιχειρηματικών Πάρκων στηρίζεται πάνω στη θεωρία και τη δυνατότητα που έχει το κράτος να οργανώνει και να αδειοδοτεί προκαθορισμένους και πολεοδομημένους χώρους, στους οποίους εγκαθίστανται επιχειρήσεις όλων των ειδών και μεγεθών, κατά κανόνα της βιομηχανίας, των logistics, καθώς και κλάδων του τριτογενούς τομέα. Οι χώροι αυτοί αναπτύσσονται είτε από το κράτος και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, είτε από ιδιώτες, ιδιοκτήτες γης και επενδυτές, είτε από κοινές πρωτοβουλίες αυτών. Σκοπός είναι οι χώροι αυτοί να αξιοποιήσουν συμβατές χρήσεις που ορίζονται από συγκεκριμένα χωρικά σχέδια ή μέσω των αποφάσεων έγκρισης και μετασχηματισμού τους ως Επιχειρηματικά Πάρκα.

Στο ερώτημα της «Ν» για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου της Μελέτης για τα επιχειρηματικά πάρκα, ο κ. Σωκράτης Μπαλτάς, πρόεδρος της ReDePlan, ανέφερε: «Με τη δημοσιοποίηση της μελέτης του έγκριτου οργανισμού διαΝΕΟσις, με προβολή-ορίζοντα ισχύος 20 χρόνια, έως το 2042, έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος ερευνών και μελετών που εκπονήθηκαν, υπό την επιστημονική ευθύνη της εταιρείας μας, τα τελευταία χρόνια.

Τη θέση των ερευνών και μελετών επιδιώκουμε πλέον να καταλάβουν τα έργα. Όλες οι αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου, πρέπει κατ’ αρχάς να το υιοθετήσουν και ταυτοχρόνως να εκπέμψουν ένα ισχυρό, διαρκές και αποφασιστικό μήνυμα στην αγορά και τις τοπικές οικονομίες και θεσμούς. Παράλληλα με αυτό, είναι απαραίτητο να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι και αξιοποιώντας τις προτάσεις της μελέτης να οδηγηθούμε στις αναγκαίες βελτιώσεις του θεσμικού (νομοθετικού και οργανωτικού) περιβάλλοντος.

Αυτές είναι οι ελάχιστες κοινές προϋποθέσεις, με την εκπλήρωση των οποίων αναμένουμε να αναληφθούν οι κατάλληλες επενδυτικές πρωτοβουλίες και να καμφθούν και οι τελευταίες αντιστάσεις και οι όποιες δικαιολογημένες επιφυλάξεις των επιχειρήσεων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Για να τολμήσουν οι επιχειρήσεις το αναγκαίο βήμα της εγκατάστασης και μετεγκατάστασής τους σ’ αυτά, με τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα για αυτό τον σκοπό».

Η δήλωση του κ. Μπαλτά φιλοξενήθηκε στο ειδικό αφιέρωμα της Ναυτεμπορικής σε υποδομές, μεταφορές και Logistics με τίτλο: “Big business σε γη, θάλασσα και αέρα”. Δείτε τη εδώ: 35 NAYTEMPORIKH