Οι βιομηχανικές περιοχές ως μοχλός Ανάπτυξης

Με βασικό πρόταγμα την άρση των θεσμικών αγκυλώσεων της βιομηχανικής επιχειρηματικότητας που κρατούν την μεταποιητική βάση της χώρας πίσω, πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου ημερίδα με θέμα: “Οι βιομηχανικές περιοχές ως μοχλός ανάπτυξης” που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ).

Στην ημερίδα συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Re.De-Plan, κ. Μ. Μπαλτάς, ο οποίος εστίασε στο διαχρονικό πρόβλημα της άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων σε περιοχές εκτός σχεδίου, γεγονός που κρατά την ελληνική βιομηχανία μακριά από τις βασικές κατευθύνσεις ενός παραγωγικού μοντέλου προσανατολισμένου στην πράσινη οικονομία, η οποία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης αλλά και πηγή χρηματοδοτήσεων για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα στο ECOPRESS.GR σχετικά με την διοργάνωση.