Όροι Χρήσης

Η ReDePlan A.E. Consultants («η Εταιρεία») φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει στοιχεία του, που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά. Ρητά αναφέρεται ότι δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή προσωπικών στοιχείων από την Εταιρεία. Παρέχεται στην Εταιρία η δυνατότητα συλλογής στοιχείων γενικότερης πληροφόρησης, όπως το όνομα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη (browser) ή η καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται την παρούσα Ιστοσελίδα για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας.

Η φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στον επισκέπτη, συνιστά φόρμα συλλογής προσωπικών στοιχείων, μόνο έπειτα από επιλογή του επισκέπτη για λόγους απευθείας επικοινωνίας με την Εταιρεία. Η φόρμα αυτή δεν συνιστά την αποκλειστική επιλογή επικοινωνίας του επισκέπτη με την εταιρία, καθώς τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι προσβάσιμα. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο επισκέπτης στην φόρμα επικοινωνίας, μόνο για δική της αποκλειστική χρήση και για την επικοινωνία μαζί του. Η Εταιρεία δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους. Η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που υποβάλλουν στην φόρμα οι επισκέπτες, για εσωτερική χρήση και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην αναγνώριση των ομάδων ενδιαφερομένων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας που έχει συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ηλεκτρονικά στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr για να ζητήσει τη γνωστοποίηση των δεδομένων του, τη διόρθωση, τον περιορισμό ή διαγραφή τους.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από το οικείο Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η αναπαραγωγή, τμηματική ή ολική αντιγραφή τους, η επίκλησή τους και κάθε λοιπή χρήση τους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, απαγορεύεται ρητά χωρίς την πρότερη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση της Εταιρίας.

Η Εταιρεία δεν εκπροσωπεί, ούτε εγγυάται, ούτε εγκρίνει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για οποιεσδήποτε εξωτερικές ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να διασυνδέονται με την παρούσα Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε εξωτερική ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από σύνδεσμο στην παρούσα Ιστοσελίδα, είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρείας και την επισκέπτεστε με δική σας πλήρη ευθύνη.

Η Εταιρία μας έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού της Ε.Ε. 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας σύστημα διαδικασιών και μηχανισμούς τεκμηρίωσης όπως πολιτικές, οδηγίες κ.α., που καλύπτει τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και τα αποθηκεύει προς χρήση προκειμένου αυτοί να είναι αποδέκτες των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει.

Ακολουθεί η πολιτική απορρήτου της Εταιρίας μας και η πολιτική cookies για την ιστοσελίδα μας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr