Ουσιαστική και με προτάσεις η συμμετοχή της ΚΕΕ στο διαδικτυακό εργαστήριο για τη Χρηματοδότηση της Βιομηχανίας

Ουσιαστική και με προτάσεις ήταν η συμμετοχή της ΚΕΕ δια των εκπροσώπων της κ.κ. Μιχάλη Σιαμίδη Αντιπρόεδρου του ΕΒΕΑ και Μανώλη Μπαλτά Τεχνικού Συμβούλου της Ένωσης και Δ/ντος Συμβούλου της Re.De-Plan, στο διαδικτυακό εργαστήριο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου. Στόχος του εργαστηρίου, στο οποίο συμμετείχαν κοινωνικοί και παραγωγικοί εταίροι, ήταν η συζήτηση πάνω στα κομβικά θέματα της βιομηχανίας, που επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου και εν όψει της μελέτης που εκπονείται με τίτλο: «Οριοθέτηση της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη βιομηχανία, σύνδεσή της με την Εθνική Στρατηγική και συσχέτισή της με άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότησης».

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη θεμάτων  σχεδιασμού και υλοποίησης των κύριων εργαλείων χρηματοδότησης που προβλέπονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέσα από την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων που αντλούν εμπειρίες και γνώση στο χώρο της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς.

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΕ είχαν την ευκαιρία να θέσουν επί τάπητος πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας σε όλο το φάσμα χρηματοδότησης, φορολογίας καινοτομίας, αδειοδότησης και εγκατάστασης, αντλώντας χρήσιμο υλικό και επιχειρήματα από τη πρόσφατη δημόσια παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης κου Κων/νου Μίχαλου επ’ αφορμή της έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης που επιβάλλεται να αποτελέσει το εργαλείο ριζικού αναπροσανατολισμού και ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας.

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν θα αξιοποιηθούν από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και των Προγραμμάτων του.