Παρουσίαση της ex- post Μελέτης Αξιολόγησης του Νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

 

Στις 29/06/2016 σε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία των συναρμόδιων Υπουργών (κ. Σταθάκης, κ. Σκουρλέτης, κ. Τσιρώνης, κα.Τζάκρη) , Γεν. Γραμματέων, του Προέδρου και   του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΣΕΒ, παρουσιάστηκε  η μελέτη που εκπονήθηκε από τον ΣΕΒ, με την συνδρομή και την επιστημονική εποπτεία της Re.De-Plan AE και αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Ν.3982/11 και στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης. Η μελέτη αξιολόγησε ποσοτικά και ποιοτικά τις οικονομικές επιπτώσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και επίπτωσης στην απασχόληση. Τα αποτελέσματα των επιπτώσεων αυτών, παρουσίασε κατά την συνάντηση ο Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan και επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης, κ. Μπαλτάς Μ., καθώς και τις 58 προσδιορισμένες προτάσεις και ρυθμιστικές  παρεμβάσεις που προτείνει η μελέτη για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του Νόμου.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.