Παρουσιάσαμε τη μελέτη για το πρώτο Logistics Park για λογαριασμό της ΟΛΗΓ ΑΕ.

Την Δευτέρα 23/3/2015, η Re.De-Plan Consultants AE ως Leader της ένωσης Re.De-Plan AE – MEΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕ – ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ, παρουσίασε στο ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας τις Μελέτες που εκπονήθηκαν για το Ανοικτό – Διχωρικό Επιχειρηματικό Πάρκο Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Εμπορευματικό Κέντρο) της Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος ADRIAMOS. Για το έργο εκπονήθηκαν από την ένωση η Τοπογραφική Τεκμηρίωση, η μελέτη Χωροθέτησης, η Συγκοινωνιακή – Κυκλοφοριακή προ-Μελέτη, η Πολεοδομική προ-Μελέτη και το Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο. Με βάση τις Μελέτες που εκπονήθηκαν η ΟΛΗΓ ΑΕ είναι σε θέση να εκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες Αδειοδότησης της Επένδυσης και εν συνεχεία υλοποίησής της, με το όραμα για την δημιουργία Πάρκων Εφοδιαστικής στην Ελλάδα να φαίνεται πιο ορατό από κάθε άλλη φορά.