Περιβαλλοντική ανακατάταξη των Επιχειρηματικών Πάρκων, ειδικές διατάξεις για τα δάση και τα ρέματα μερικές από τις προτάσεις που υπέβαλε ο Κων/νος Μίχαλος στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο, εξ ονόματος της ΚΕΕ

Με αφορμή για τη συζήτηση που διεξάγεται με αντικείμενο την βελτίωση και αναμόρφωση του Ν.3982/2011, η ΚΕΕ υπέβαλε δέσμη προτάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα προς τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο, επιδιώκοντας τη συνεργασία και συμφωνία του για τη νομοθέτηση του.
Κύριο στοιχείο και συνδετικός κρίκος των προτάσεων που υπεβλήθησαν στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, είναι η υιοθέτηση θεσμικών διαδικασιών που μέσω της εφαρμογής τους, επισπεύδουν δραστικά το χρόνο αδειοδότησης των ΕΠ κατά 2 έως 2,5 χρόνια, επιτυγχάνοντας την ουσία της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από την υλοποίηση έργων υποδοχέων των επιχειρήσεων, αντί της αέναης διοικητικής γραφειοκρατίας στο όνομα της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Στην Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για την εξέταση των προτάσεων του Κ. Μίχαλου, εάν αυτό γίνει αποδεκτό από τον Υπουργό Σ. Φάμελο, θα μετάσχουν στελέχη της ReDePlan ΑΕ που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΚΕΕ για τα θέματα αυτά.

Περισσότερα εδώ >> >>