Η Re.De-Plan AE Consultants διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία ανάπτυξης έργων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Η σύγχρονη οικονομία και οι νέες μέθοδοι άσκησης αυτοδιοκητικής πολιτικής αναγνωρίζουν την υλοποίηση Έργων μέσω ΣΔΙΤ ως μέσο ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Η μακρά εμπειρία της εταιρίας στις διαδικασίες υλοποίησης τέτοιων έργων της επιτρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλο το φάσμα ανάπτυξης έργων ΣΔΙΤ:

 

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση ακινήτων για την Ανάπτυξη έργων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
  • Υποστήριξη Ο.Τ.Α. για χρηματοδότηση προκαταρκτικών μελετών από Δημόσιους Πόρους
  • Σύνταξη Master Plan Έργου / Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών / Προϋπολογισμού / Τευχών Δημοπράτησης
  • Κατάρτιση Επικοινωνιακού Προγράμματος Έργου
  • Έρευνες πεδίου / Επενδυτικής Αγοράς / Μελέτες Εφικτότητας – Βιωσιμότητας
  • Μελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο
  • Υποστήριξη διεξαγωγής διαγωνισμού / αξιολόγησης αναδόχων / διαπραγμάτευσης
  • Νομική συνδρομή στην κατάρτιση σύμβασης παραχώρησης
  • Αναζήτηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πηγών (4ο Κ.Π.Σ. / ΠΕΠ)
  • Αναζήτηση / βελτιστοποίηση τραπεζικών δανειακών ενισχύσεων / Πρωτοβουλίες Jessica & Jeremy