Ανάπτυξη Καταστήματος ALEX PAK – Κομοτηνή

ΕΡΓΟ

Κατασκευή κτιρίου πολυκαταστήματος ALEX PAK 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.244.563,76 €  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

4ο χλμ. Β. Εθνικής Κομοτηνής – Ιάσμου

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11/2004 – 12/2006

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (PROJECT MANAGEMENT)

Redeplan A.E. Consultants

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μητσίνης Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΡΦΕΑΣ ΕΠΕ