Ανάπτυξη Καταστήματος ALEX PAK – Παλλήνη

ΕΡΓΟ

Ανακατασκευή κτιριακού συγκροτήματος, 18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – Κ.τ.Ε

ALEX PAK ΑΒΕΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.210.000 €

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11/2004 – 07/2007

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

Redeplan A.E. Consultants

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση επένδυσης αγοράς ακινήτου.
  • Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών.
  • Μεθοδολογική προσέγγιση της ανακατασκευής του κτιριακού συγκροτήματος.
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και Διαδικασία Δημοπράτησης του έργου της ανακατασκευής του υπάρχοντος κτιριακού συγκροτήματος.
  • Αξιολόγηση προσφορών υποψηφίων αναδόχων και ανάδειξη μειοδότη μετά από διαπραγμάτευση.
  • Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Αναδόχου και του Ιδιοκτήτη.
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης Αναδόχου.
  • Υποβολή προτάσεων με σκοπό την παραλαβή έργου υψηλής ποιότητας.
  • Υπηρεσίες υψηλής επίβλεψης της κατασκευής.
  • Σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ARCON Constructions ATE

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ARDECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ