Ανάπτυξη Καταστήματος PRADA

ΕΡΓΟ

Ανακατασκευή εξαώροφου διατηρητέου κτηρίου για τη δημιουργία καταστήματος PRADA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

846.774,26 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11/2005 – 10/2008

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Βουκουρεστίου 17, Αθήνα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

Redeplan A.E. Consultants

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μεθοδολογική προσέγγιση ανακατασκευής
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και Διαδικασία Δημοπράτησης
  • Σύνταξη Σύμβασης Αναδόχου
  • Παρακολούθηση Τήρησης Συμβατικών Όρων – Πιστοποίηση Εξέλιξης Εργασιών – ‘Ελεγχος Ποιότητας
  • Υποβολή Τεχνικών Προτάσεων – Λύσεων
  • Υπηρεσίες Υψηλής Επίβλεψης της Κατασκευής
  • Σύνταξη Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αλέξανδρος Καλλιγάς, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αλέξανδρος Καλλιγάς, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΡΝΑ ΑΤΕ | ARCON Construction ATE | AC Project AΤE