Ανάπτυξη Καταστήματος VARDAS MEN – Athens Heart

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη καταστήματος VARDAS MEN – Εμπορικό Κέντρο ATHENS HEART

Κ.τ.Ε.

ΒΑΡΔΑΣ A.E.B.E.E.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

316.382,16 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

03/2008 – 01/2009

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Πειραιώς 180, Εμπορικό Κέντρο Athens Heart, Ταύρος-Αθήνα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

Redeplan A.E. Consultants

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ – Σ. ΔΙΒΑΡΗΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

«ΙΚΤΙΝΟΣ» Ν.Χιωτάκης-Σ.Διβάρης Ο.Ε.