Ανάπτυξη Καταστήματος VARDAS MEN – Golden Hall

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη καταστήματος VARDAS MEN επιφανείας 573 τ.μ. στο Εμπορικό Κέντρο GOLDEN HALL

Κ.τ.Ε.

ΒΑΡΔΑΣ A.E.B.E.E.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

734.804,95 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

02/2008 – 01/2009

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Λεωφ.Κηφισίας 37Α, Εμπορικό Κέντρο Golden Hall, Μαρούσι 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

Redeplan A.E. Consultants

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ – Σ. ΔΙΒΑΡΗΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ARCON CONSTRUCTIONS ATE