Αναβάθμιση & Επισκευή Κτιρίου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΡΓΟ

Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση βλάβης σεισμικής και στατικής τρωτότητας στο κτήριο επί της οδού Κουμουνδούρου 23 (Αθήνα), ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

50.899,53 €

Κ.τ.Ε.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

07/2013 – 02/2014

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Επισκευή του υαλοπετάσματος της πρόσοψης
  • Αποκατάσταση περιοχής βλάβης σεισμικής και στατικής τρωτότητας
  • Πλήρης αφαίρεση παλαιάς υγρομόνωσης και επανακατασκευή νέας στεγανωτικής στρώσης
  • Αποκατάσταση/Επισκευή δαπέδων και γυψοσανίδων
  • Χρωματισμοί
  • Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων