Ανέγερση Πολυχώρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στο Δήμο Άνδρου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

ΕΡΓΟ

Ανέγερση Πολυχώρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στο Δήμο Άνδρου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

Κ.τ.Ε.

Δήμος Άνδρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.251.300 €

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

05/2007 – 03/2008

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΔΙΤ

Redeplan A.E. Consultants

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Κ. Κονδυλάτου – Κ. Λούκος και Συνεργάτες