Χώρος Στάθμευσης στην Κοινότητα Μακρινίτσας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

ΕΡΓΟ

Χώρος Στάθμευσης στη θέση Μπράνη της Κοινότητας  Μακρινίτσας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

Κ.τ.Ε.

Κοινότητα Μακρινίτσας, Ν. Μαγνησίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.000.000 €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΔΙΤ

Redeplan A.E. Consultants