Δημιουργία Πολυχώρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Εξυπηρέτηση Στάθμευσης με τη μέθοδο ΣΔΙΤ στο Δ. Περάματος

ΕΡΓΟ

Κατασκευή – Διαχείριση – Λειτουργία Πολυχώρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Εξυπηρέτηση Στάθμευσης με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

Κ.τ.Ε.

Δήμος Περάματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

8.030.000 €

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

05/2007 – 03/2008

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΔΙΤ

Redeplan A.E. Consultants – Olyfor A.E.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Σταύρος Βιδάλης