Εμπορευματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας

ΕΡΓΟ

Μελέτη Ανάπτυξης Ανοιχτού Διχωρικού Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας

Κ.τ.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

12/2014 – 03/2015

11/2016 – 11/2019

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τοπογραφική Αποτύπωση
  • Χωροταξική Μελέτη
  • Μελέτη Αντικτύπου Κυκλοφορίας
  • Πολεοδομική Μελέτη
  • Μελέτη Επιχειρηματικού – Επενδυτικού Σχεδίου
  • Πηγή Χρηματοδότησης
  • Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης