Επιχειρηματικό Πάρκο Ασπροπύργου

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

20.325.000 €

Κ.τ.Ε.

ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου Α.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

09/2009 – 06/2026

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Γενικός Συντονισμός & Project Management
  • Διοίκηση & Διαχείριση Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
  • Κατάρτιση & Διαχείριση Φακέλου Αδειοδότησης
  • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου