Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

12.000.000 € 

Κ.τ.Ε.

Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

04/2010 – 12/2020

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Γενικός Συντονισμός & Project Management
 • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών
 • Πολεοδομική Μελέτη
 • Μελέτη Οδοποιίας
 • Μελέτη Υδραυλικών Δικτύων (Ύδρευση, Αποχέτευση Ομβρίων – Ακαθάρτων)
 • Μελέτη Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Μελέτη Διανομής Ενέργειας & Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου
 • Μελέτη Οδοφωτισμού
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Κατάρτιση & Διαχείριση Φακέλου Αδειοδότησης
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
 • Υπηρεσίες Επικουρικής Επίβλεψης Εκτέλεσης Έργων Υποδομής
 • Construction Management