Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Ελευσίνας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

8.100.000 €

Κ.τ.Ε.

Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

07/2010 – 06/2021

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γενικός Συντονισμός & Project Management

Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών

  • Πολεοδομική Μελέτη
  • Μελέτη Οδοποιίας
  • Μελέτη Υδραυλικών Δικτύων (Ύδρευση, Αποχέτευση Ομβρίων – Ακαθάρτων)
  • Μελέτη Διανομής Ενέργειας & Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου
  • Μελέτη Οδοφωτισμού
  • Μελέτη Περιβαλλονικών Επιπτώσεων

Κατάρτιση & Διαχείριση Φακέλου Αδειοδότησης

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Υπηρεσίες Επικουρικής Επίβλεψης Εκτέλεσης Έργων Υποδομής

Construction Management