Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου  στη Μεγαλόπολη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

≈ 6.000.000 €

Κ.τ.Ε.

Επιμελητήριο Αρκαδίας

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

07/2011 – 03/2012

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση φακέλου ιδιοκτησιακών, χωρικών και οικονομικών στοιχείων (βιωσιμότητα κ.λπ.) για έκδοση ΚΥΑ του αρθ.47 του Ν.3982/2011.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον προσδιορισμό της Πολεοδομικής Οργάνωσης του Ε.Π. Μεγαλόπολης και την απόδειξη της επιχειρησιακής και τεχνικής ικανότητας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ως Βασικού μετόχου της ΕΑΝΕΠ.