Ίδρυση, ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Pb, Ni-MH, Li-ion) Οχημάτων και Βιομηχανίας «Re-Battery AE»

ΕΡΓΟ

 Ίδρυση, ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Pb, Ni-MH, Li-ion) Οχημάτων και Βιομηχανίας «Re-Battery AE»

Κ.τ.Ε.

 Re-Battery AE

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01/2011 – 12/2023

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατάρτιση  και υποστήριξη Επιχειρησιακού Σχεδίου έγκρισης λειτουργίας από τον ΕΟΑΝ/Υπ. Περιβάλλοντος.

Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση διεργασιών ανάπτυξης, κατά τη λειτουργία του

Υποστήριξη ΚτΕ, κατάρτιση και προώθηση προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας για την βελτίωση δομών και διεργασιών εναλλακτικής διαχείρισης. 

Εταιρική Παρουσίαση

rebattery-presentation