Κατασκευή Δημοτικού Καταστήματος στο Δήμου Χαλανδρίου με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Δημοτικού Καταστήματος σε συνδυασμό με εμπορικές χρήσεις και σταθμό αυτοκινήτων στο Δήμου Χαλανδρίου με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης

Κ.τ.Ε.

ΦΛΥΑ Α.Ε. Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων – Δήμος Χαλανδρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

7.240.000 €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΔΙΤ

Redeplan A.E. Consultants