Κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στο Δήμο Νέας Ιωνίας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων & λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

Κ.τ.Ε.

Δήμος Νέας Ιωνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

7.060.000 €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΔΙΤ

Redeplan A.E. Consultants | Olyfor AE | DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ελευθερία Μπουρνελάκη, Πολιτικός Μηχανικός