Κτίριο Διοίκησης – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής

ΕΡΓΟ

Υλοποίηση του νέου Νομαρχιακού καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 22.000 τ.μ. ως βιοκλιματικό κτίριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

42.000.000 €

Κ.τ.Ε.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

10/2007 – 10/2009

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Redeplan A.E. Consultants

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Έλεγχος / Προτάσεις / Βελτιώσεις τεχνικών εκθέσεων, σχεδίων και λοιπών στοιχείων Προμελέτης Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ για την προσαρμογή του κτιρίου σε βιοκλιματικό.
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
  • Υποστήριξη ΚτΕ στην διαδικασία επιλογής Αναδόχου Κατασκευής